Čaka balvas ieguvēji

2023. gadā balvu saņēma:

Harijs Tumans

Valdis Butāns

Inese Šinta

2021. gadā balvu saņēma:

Helli Lāksonena

Olga Pētersone

Mārtiņš Vilsons

2019. gadā balvu saņēma:

Andris Caune

2017. gadā balvu saņēma:

Silvija Radzobe

Māris Subačs

Mārīte Rukmane

2015.gadā balvu saņēma:

Aivars Vilipsōns
Vladimirs Eihenbaums
Leons Balodis

2013. g. balvu saņēma 

Artis Robežnieks
Juris Zvirgzdiņš
Triloģija "Šķērsiela"

2011. g. balvu saņēma 

Māra Izvestnija
Valdis Rūmnieks
Andrejs Migla
Antra Medne
Iveta Mielava

2009. g. balvu saņēma 

Rauls Čilačava
Pāvils Šēnhofs
Edmunds Jansons
Aksīnija Mihailova

2007. g. balvu saņēma 

Uldis Stabulnieks
Žebers (Andris Breže)
Raidījums "Ielas garumā" (Lilita Eglīte un radošā grupa)

2005. g. balvu saņēma 

Dd studio (Digitālā darbnīca)
Juris Kronbergs
Zigmunds Skujiņš

2003. g. balvu saņēma 

Andra Konste
Māra Brašmane
Uldis Bērziņš

2001. g. balvu saņēma 

Jānis Rokpelnis
Valdis Rūmnieks
Imants Skrastiņš

 

Kopš 2012.gada A. Čaka personības un daiļrades pētniekiem un popularizētājiem tiek piešķirtas mākslinieka A. Vilipsona veidotās A. Čaka piemiņas nozīmītes.

2012.gadā nozīmītes saņēma:

Rolands Ķemers

Niks Matvejevs

Vija Kilbloka

Inguna Poga

Vilis Daudziņš

Liāna Ose

Andris Sproģis

Andris Reinis Brežģis

2014.gadā nozīmītes saņēma:

Mārtiņš Vilsons

Guna Oškalna-Vējiņa

Solvita Lapiņa

Silvija Radzobe

Veronika Dzalbe

2016.gadā nozīmītes saņēma:

Ieva Posta

Elita Stikute

Aija Brasliņa

Katrīna Vasiļevska

Edvīns Raups

2018. gada nozīmītes saņēma:

Andra Konste

Valdis Rūmnieks

Maira Valtere

Irēna Ansava

Ieva Lešinska

2020. gadā nozīmītes saņēma:

Olga Pētersone

Ilgnese Avotiņa

Viktors Avotiņš

Zanda Ķergalve

Elīna Milta Niedrāja

2022. gadā nozīmītes saņēma:

 

Mirja Hovila

Liega Piešiņa

Elita Bičevska

Egons Valters

Vitālijs Jakovļevs

 Jeļena Sigova

 Veronika Plotņikova