Muzejs | Pakalpojumi |

Ieejas maksa Muzejā Euro 2.00 (ar audiogidu)

 

Tematiskie piedāvājumi un Latvijas skolas somas piedāvājumi (skat. arī https://www.km.gov.lv/lv)

 

Sākumskolas skolēniem:

•        Muzeja darbinieku stāsti par Čaku un interesantākajiem viņa dzejas tēliem.

•        Dzejas tēlu ieskicējums animācijas filmās.

•        Spēle „Saskaiti Čaka mājdzīvniekus un bērnus”.

 

Pamatskolas un vidusskolas skolēniem:

•        Iepazīšanās ar dzejnieka dzīvi, izmantojot vizuālo un audio informāciju (A.Čaka

biogrāfiskais multimediju disks, filmas, mūzika, dzeja, tēlotāja māksla utt.).

•        A.Čaka memoriālā dzīvokļa – muzeja apskate (autentiska vide, A. Čakam piederējušu

priekšmetu demonstrācija).

 Lekcijas par Aleksandra Čaka dzīvi un daiļradi.

Ceļojums - pastaiga "Čaka dzīves un darba vietas Rīgā":

•        Iespēja iepazīties ar dzejnieku, viņa atstāto mantojumu un leģendām.

Ekskursija pa Rīgu, nozīmīgākajām dzejnieka dzīves vietām pilsētas centrā un Pārdaugavā.

Ekskursijas ilgums ~ 2 stundas, dalības maksa Euro 3.00

Ekskursija pa Aleksandra Čaka dzīves un darba vietām Vidzemē

Ekskursijas ilgums apm. 6 stundas, ar savu transportu.

 

19.1.

Muzeja krājumu izmantošana *

 

 

 

 

19.1.1.

Vēsturiski nozīmīgu materiālu kopijas izgatavošana, skenēšana

1 lpp. / A4

2.85

19.1.2.

Krājuma materiālu deponēšana juridiskām personām (saskaņā ar deponēšanas līguma noteikumiem) uz gadu, izņemot Latvijas muzejus

gab.

250.00

3000.00

19.1.3.

Muzeja priekšmeta izņemšana no krājuma un novietošana krājumā pēc apmeklētāja pieprasījuma fotografēšanas, filmēšanas vai citām vajadzībām (atbilstoši vienību skaitam)

1 vienība

0.57

19.1.4.

1–10 vienības

5.69

19.1.5.

11–30 vienības

14.23

19.1.6.

31–50 vienības

28.46

19.1.7.

Profesionāla fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijā

1 stunda

75.00

19.2.

Lekcijas, konsultācijas 

 

 

19.2.1.

Lekcija*) līdz 1 stundai ārpus muzeja (ņemot vērā tēmas sarežģītību)

1 stunda

15.00

30.00

19.2.2.

Konsultācija par Aleksandra Čaka dzīves un daiļrades jautājumiem (mutiska, līdz 30 min.)

30 min.

15.00

               

 

 

 

*Cenrādis apstiprināts ar Rīgas domes 06.11.2012.lēmumu

Nr.5456 (Rīgas domes  10.07.2019. lēmuma Nr.2443 redakcijā)