Ieejas maksa Muzejā Euro 2.00
            Muzeja piedāvājuma cenrādi skatīt:

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti

Maksas pakalpojumi:

3. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo kultūras centru, namu, muzeju un Orķestra "Rīga" sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība