Jaunumi |

11. STĀSTS. SKOLOTĀJS ALEKSANDRS ČAKS

vieta attēlam

31.08.2021

Pēc profesijas A. Čaks bija skolotājs. Kad 1925. gadā viņš pabeidza Rīgā Obligatorisko skolu skolotāju sagatavošanas kursus, tika norīkots darbā Drabešu sešklasīgajā internātskolā. Kursos viņš noklausījās glītrakstīšanas metodiku, bērnudārzu teoriju un attīstības vēsturi, fiziskās audzināšanas teoriju, Latvijas valsts konstitūciju, piedalījās arī praktiskajās nodarbībās un apguva higiēnas un pirmās palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. Vēlāk trīs gadus ar labiem panākumiem strādāja par skolotāju un skolas pārzini, uzņemdamies atbildību gan par skolnieku mācībām, gan bērnu ārpusklases nodarbībām. Lielākās problēmas, ar kurām A. Čaks sastapās Drabešos, bija saistītas ar disciplīnas trūkumu skolnieku vidū un skolas saimnieciskās apgādes (pārtikas produktu, apģērbu un mācību materiālu) zemo kvalitāti skolnieku un skolotāju sadzīvē. A. Čaks skolā ieviesa stingrāku disciplīnu, noteikta reglamentēta dienas kārtību ar mācību un atpūtas brīžiem, precizēja pienākumus skolotājiem un skolniekiem, kā arī piesaistīja papildus finanšu līdzekļus skolnieku apģērba, apavu un mācību materiālu iegādei.

Ar savu demokrātisko, bet stingro attieksmi pret darbu, A. Čaks bija autoritāte skolnieku un skolotāju vidū. Vēlāk, kad viņš jau dzīvoja Rīgā, Drabešu skolas bijušie audzēkņi rakstīja viņam vēstules, aicināja uz tikšanos, lūdza visa veida palīdzību un naudu neatliekamām vajadzībām.

Attēlā: A. Čaks kopā ar Drabešu skolas skolotājiem un skolniekiem. 1928.g. ( no AČMD krājuma)