Jaunieguvums Aleksandra Čaka muzeja krājumā

vieta attēlam

03.11.2022

Aleksandra Čaka muzejs oktobra beigās saņēma dāvinājumu - rokrakstu - A.Čaka veltījumu savai bijušajai klases biedrenei Lizetei Stankovicei (draugu vidū sauktai par Zetišu) adresētu 1943.gada 2. septembrī, dāvinot viņai savu dzejoli "Mīlas vārdi". Lizete vācu okupācijas laikā uz rakstāmmašīnas pārrakstīja A. Čaka poēmu "Matīss, kausu bajārs". Viņai adresēta arī viena no A. Čaka pēdējām vēstulēm 1950. gada janvāra vidū, kad Čaks un Stankovice kopj saslimušo Mildu Grīnfeldi. Tajā brīdī vēl neviens nezināja, ka pēc dažām dienām lomas mainīsies un 1950. gada 8. februārī dzejnieks dosies mūžībā. Lizete Stankocice ilgus gadus strādāja Latvijas Televīzijas Mūzikas redakcijā un kolēģi jokodamies viņu saukuši par "staigājošo enciklopēdiju".