Jura Dobeļa dāvinājums Muzejam - A. Čaka stāstu krājums "Aizslēgtās durvis"

vieta attēlam

14.02.2024

Aleksandra Čaka muzejs ir saņēmis dāvinājumu no politiķa un ķīmiķa Jura Dobeļa. Tas ir A. Čaka stāstu grāmatas “Aizslēgtās durvis”, 1938. gada izdevums, kuru ar dzejnieka A. Čaka veltījuma ierakstu: “Ļ. god. Antonijai, Dobeles kdzei. Aleksandrs Čaks, Rīgā, 1939.g. maijā” savai sievai Antonijai dāvinājis Jura Dobeļa tēvs Jānis Dobelis. Grāmatā ir arī Jāņa Dobeļa ieraksts:“Dāvāts saticībā un draudzībā, maija mēnesī – 1939.g. dārgajai sieviņai.”

Jura Dobeļa tēvs Jānis Dobelis bija viens no pirmajiem Latvijas futbolistiem un vēlāk treneriem. Savas sportista gaitas uzsācis Liepājā. Savukārt Antonija Dobele strādājusi Sabiedrisko lietu ministrijā, bet vēlāk ilgus gadus Latvijas mākslas gāmatu izdevniecības jomā.